Welcome to Medibros

GIẢI CHẠY BỘ ĐỒNG ĐỘI KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG 29/06 – BỨT PHÁ GIỚI HẠN, BƯỚC ĐẾN TƯƠNG LAI

Gắn kết vì tập thể luôn là mục tiêu hướng tới trong các hoạt động nội bộ của MediBros. Giữ vững theo tinh thần Better Together nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tập thể, nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống 29/6. Vào những ngày sắp tới của tháng 6, cuộc thi chạy bộ trực tuyến trong vòng 21…