Welcome to Medibros

Thành lập nhà máy sản xuất và kinh doanh dược phẩm – công ty cổ phần CNC MEDIBROS 2

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn hiện tại, vào ngày 31/03/2023, Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Medibros thống nhất việc thành lập Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất Dược, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Mỹ…

THỎA THUẬN HỢP TÁC giữa Công ty CP MediBros và Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam 2

Ngày 27/09/2023, Học Viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam (YDHCT VN) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Medibros. Tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Trung – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Ích Bàng – Tổng Giám đốc, cùng đại diện các phòng ban chức năng của…

Thành lập nhà máy sản xuất và kinh doanh dược phẩm – công ty cổ phần CNC MEDIBROS 1

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn hiện tại, vào ngày 31/03/2023, Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Medibros thống nhất việc thành lập Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất Dược, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Mỹ…

THỎA THUẬN HỢP TÁC giữa Công ty CP MediBros và Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam 1

Ngày 27/09/2023, Học Viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam (YDHCT VN) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Medibros. Tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Trung – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Ích Bàng – Tổng Giám đốc, cùng đại diện các phòng ban chức năng của…

THỎA THUẬN HỢP TÁC giữa Công ty CP MediBros và Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam

Ngày 27/09/2023, Học Viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam (YDHCT VN) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Medibros. Tham dự buổi lễ có ông Lê Hồng Trung – Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Ích Bàng – Tổng Giám đốc, cùng đại diện các phòng ban chức năng của…

Thành lập nhà máy sản xuất và kinh doanh dược phẩm – công ty cổ phần CNC MEDIBROS

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty trong giai đoạn hiện tại, vào ngày 31/03/2023, Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Medibros thống nhất việc thành lập Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm, thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất Dược, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe và Mỹ…